Thời sự

Hậu Giang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

Kết quả đạt được trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 - góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế của tỉnh.

Đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2022 nhận Bằng khen. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Chiều 15/2, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đánh giá, trong năm 2022, những kết quả đạt được trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 - Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế của tỉnh. Tỉnh tổ chức thực hiện đạt 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 100% văn bản trước khi ban hành đều được thẩm định, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, với quyết tâm cao, hành động tích cực về chuyển đổi số, gắn với phong trào thi đua sôi nổi đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân. Tỉnh đã triển khai đạt 100% đối với 25 dịch vụ công thiết yếu; có 95/95 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính và phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện kịp thời, có chất lượng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác rà soát, kiểm tra văn bản.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, cập nhật, trình công bố thủ tục hành chính, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thực hiện đúng, đủ các quy định về nghiệp vụ và các mốc thời gian theo Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025; UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan đơn vị nếu không thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đề ra.

Về chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất hoàn thiện môi trường pháp lý, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, phát triển xã hội số và thu hút các doanh nghiệp công nghệ số vào Khu Công nghệ thông tin tập trung của tỉnh.

Các cơ quan liên quan phối hợp phát triển nền tảng thông tin định danh cá nhân và kho dữ liệu số của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh, các hệ thống thông tin của các đơn vị nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác.

Đối với thực hiện Đề án 06, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, sâu rộng, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân đăng ký tài khoản định danh điện tử và kích hoạt ứng dụng VNEID.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác làm sạch dữ liệu dân cư và đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân kết hợp với thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân gắn với việc tích hợp các giấy tờ công dân, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng bộ với các dữ liệu khác phục vụ tốt nhu cầu công dân theo quy định. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp.

Năm 2022, Hậu Giang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ và đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu. Một số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử bước đầu có những kết quả tích cực, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời và minh bạch thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Trong thực hiện chuyển đổi số, hiện nay, 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 904 sản phẩm nông sản được lên sàn thương mại điện tử. 8.572 lượt giao dịch và trên 58.910 tài khoản truy cập trên sàn thương mại điện tử (voso, postmart). Thành phố Vị Thanh thí điểm triển khai phủ sóng 5G .

Về thực hiện Đề án 06, đến nay, toàn tỉnh đã công khai 1.868 dịch vụ công; đăng ký thành công 1.047 dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; công khai 1.851 dịch vụ công./.

Hồng Thái

Xem thêm